A koronavírus elleni védőoltásnak az állami és önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak által történő kötelező igénybevételéről

(7) Különös méltánylást érdemlő esetben az emberi erőforrások minisztere a járványügyi és köznevelési
szempontokra tekintettel – az Operatív Törzs javaslatának figyelembevételével – a foglalkoztatottat mentesítheti
a (2) bekezdés szerinti jogkövetkezmények alól.
(8) Az (1)–(7) bekezdésben foglaltakat az 1. § (1)

LETÖLTÉS: MK_21_2341

Az 599/2021./X.28/ Kormányrendelet módosítása