Pedagógusok Lapja Online

 

Pedagógusok Lapja Letölthető számok

 

IMPRESSZUM
PedagógUsok
laPJa
Az OKÉT tevékenységében részt vevő
Pedagógusok Szakszervezete (PSZ)
hivatalos hírlapja és hírlevele
Főszerkesztő: Millei Ilona
Technikai szerkesztő: Ocsovai Gábor,
FERLING Kft
Szerkesztőség: 1068 Budapest,
Városligeti fasor 10.
Telefon/fax: +36 1 322-8464
Levélcím: 1417 Budapest, Postafiók 11
Kiadja a Pedagógusok Szakszervezete
1068 Budapest, Városligeti fasor 10.
Központi telefon: +36 1 322-8453
Felelős kiadó: Galló Istvánné elnök
Internet: www.pedagogusok.hu;
E-mail: milleii@pedagogusok.hu
Terjeszti a Pedagógusok Szakszervezete
Index: 26651 ISSN 0133-2260