Tolna Megyei Pedagógusok és Oktatásban dolgozó Munkavállalók részére

Kedves Kollégák!

Miért legyünk és maradjunk a Pedagógusok Szakszervezetének tagjai?

Az Orbán kormány nem tekinti stratégiai ágazatnak az oktatásügyet. Nem becsüli meg a  Pedagógusokat, nem ismeri el anyagilag a munkájukat. Üres ígérgetések, a társadalom félre tájékoztatása folyik. A  gyerekeink jövőjét meghatározó iskolarendszer megteremtésére egyre kevesebb pénz jut. A GDP oktatásra fordított összege 4% alá esett.

A tavalyi év megmutatta, hogy a pedagógusok tudnak tiltakozni, fellépni az érdekeikért. Mégsem volt eredmény? Többen kellett volna lennünk!

Megosztottak vagyunk! Másoktól várjuk, hogy tüntessenek, sztrájkoljanak helyettünk!

A kormány megtalálta a módját annak, hogyan gyengítse, verje szét a közalkalmazotti szakszervezeteket. 2024. január 1-jétől a munkáltatók nem vonhatják le a munkavállalók szakszervezeti tagdíját!

Mire számít a kormány? Hogy kilépnek a kollégák, megszűnnek a szakszervezetek, így a PSZ is. Nem kell egyeztetni, színt vallani, a fékek és ellensúlyok megszűnnek! Nem a demokratikus közéletre kellene tanítani a gyerekeinket?

Mi legyen erre a Kollégák válasza? Nem a kilépés, hiszen elég a pénzintézeteknek megbízást adni a tagdíj átutalására, és máris a kormány szándéka megbukott.

Az Orvosi Kamarát sem sikerült felszámolni, az orvosok maradtak, sőt új tagok csatlakoztak!

Ebben reménykedem én is!

 

Miért legyek szakszervezeti tag? – kérdezitek.

Minden szakmának van képviselete. A szakmai és munkavállalói érdekeket közösen kell képviselni. Érdekképviselet és érdekvédelem nélkül gyengébbek lennénk.

Az érdekérvényesítéshez szakszervezet kell! Egyedül nem megy!

Azonos szakmai érdekek kötnek össze bennünket. Jön a TÉR, a teljesítmény értékelési rendszer! Megteremtődik a munkánk szubjektív megítélésének újabb lehetősége.

A közösség erejének a jövőben még fontosabb szerepe lesz!

Nincs arányban a fizetendő tagdíjjal!

A tervek szerint fix összegre váltanánk. A bér 1%-a helyett: a mindenkori gyakornoki bér 90%-ának 1%-a lenne a tagdíj: 3.960,-Ft havonta. A tagdíj adómentes.

Magunk mellé kell állítanunk a szülői társadalmat és a közvéleményt. Olyan oktatásügy megteremtésében vagyunk érdekeltek, ahol a gyermekeink megkapják a jövőjükhöz szükséges tudást. El kell érnünk, hogy a kormány változtasson az oktatásirányítás eddigi gyakorlatán. Vissza kell hozni a pedagógusokat az iskolákba. Meg kell teremteni azokat a feltételeket, hogy a fiataljaink a pedagógus pályát válasszák. Ehhez pedig nem ígérgetésekre van szükség! Értelmiségi bért kell kapniuk a pedagógusoknak!
A státusztörvényt módosítani kell!

A  változtatásokhoz a szakma összefogására van szükség! Nélkülünk nem megy!

Arra kérek minden Kollégát, maradjon, illetve lépjen be a Pedagógusok Szakszervezetébe! Mindannyiunk felelőssége, hogy milyen jövőt teremtünk a gyermekeinknek! Magunknak! Pedagógusok nélkül nincs iskola, nincs jövő!

 

Szekszárd, 2023. október 11.

Üdvözlettel:

Fülöpné Szűcs Mária
megyei elnök
PSZ Tolna Megyei Szervezete
7100 Szekszárd, Arany J. u. 17-21.

E-mail: fulopne@psz-tolna.hu
Web: www.psz-tolna.hu
Telefon: 06 74 411 263
Mobil: 06 20 9729 312